Fungsi zakatMakalah Pengertian Fungsi zakat? Pengertian zakat? macam macam zakat?  Zakat perak? Mustahiq zakat? Zakat harta? Zakat profesi? Niat zakat? Zakat penghasilan? Nisab zakat mal? Cara menghitung zakat mal? Penerima zakat? Zakat emas? Kalkulator zakat? Fungsi zakat dan hikmah zakat? Dalil tentang zakat fitrah dan maal? Zakat fitrah 2016 2017? Hukum zakat fitrah dan zakat mal? Niat zakat fitrah? Niat zakat maal? Zakat fitrah dengaan uang? Zakat mal? 


Fungsi zakat - Sahabat pencinta zakat, kali ini admin akan berbagi informasi menarik serta penting yangg menerangkan tentang fungsi zakat. Sebelumnya admin juga sudah membuat artikel tentang zakat fitrah yangg sering menjadi pertanyaan orang yangg akan berzakat fitrah yaitu apakah zakat fitrah bisa dengaan uang, andaa bisa membacanya dengaan meng klik link tersebut.
Kembali ke topik artikel ini, pertanyaan ini juga mungkin sering muncul dibenak andaa yangg sudah atau akan berzakat. Salah satu fungsi darii berzakat tentu saja ialah membuat kita taat kepada Alloh SWT, karena zakat ialah salah satu perintah Alloh SWT yangg wajib dikerjakan, jika kita mengaku hamba Alloh maka zakat ini tidakk boleh ditinggalkan. Baca selengkapnya tentang fungsi zakat dibawah ini.
Zakat ialah al-ibadah al-maaliyah al-ijtimaiyyah, yaitu ibadah di bidang harta yangg memiliki posisi serta kedudukan yangg sangat penting dan strategis dalaam meningkatkan kesejahteraan umat untukk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, pemenuhan kebutuhan ekonomi, kesehatan, dan lain lain.
Zakat juga memiliki fungsi untukk mendorong kejujuran dalaam melaksanakan kegiatan ekonomi. Sabda Rosululloh SAW:
"Sesungguhnya Alloh SWT tidakk akan menerima sholat tanpa bersuci dan tidakk pula (menerima) shodaqoh yangg ada unsur tipu daya." (H.R. Muslim)
Zakat juga bisa digunakan untukk mengoptimalkan kegiatan dakwah penegakan kalimatulloh. seperti yangg dijelaskan pada ayat berikut yangg artinya:
"Berinfaklah kepada orang-orang yangg fakir yangg terikat (oleh jihad) di jalan Alloh; mereka tidakk dapatt (berusaha) di muka bumi; orang yangg tidakk tahu menyanggka mereka orang kaya karena memelihara diri darii minta-minta. Kamu kenal mereka dengaan melihat sifat-sifatnya, mereka tidakk meminta kepada orang-orang secara mendesak. Dan apa saja harta yangg baik yangg kamu nafkahkan (di jalan Alloh), maka sesungghunya Alloh maha mendengar maha mengetahui" (Q.S. Al-Baqoroh: 273)
Note: Baca juga pengertian zakat dan pengertian zakat fitrah.

Sahabat pencinta zakat, itulah tadi fungsi fungsi darii zakat. Semoga bermanfaat dan semoga setelah membaca artikel ini andaa menjadi lebih bersemangat lagi untukk mengerjakan salah satu perintah Alloh yaitu zakat.


Visitor