Sejarah ZakatPengertian Zakat? Macam macam zakat? Sejarah hukum zakat ialah? zakat dalam islam? zakat penghasilan? zakat fitrah? Zakat profesi? Zakat mal? Zakat harta? Kalkulator zakat? Zakat maal? Niat zakat? Zakat harta? Doa zakat? Niat zakat? Doa niat zakat? Doa ijab qobul zakat? Doa menerima zakat? Dasar hukum ayat al quran tentang zakat? Dalil al quran tentang zakat?

Sejarah zakat - Sahabat pencinta zakat, kali ini admin akan berbagi informasi menarik untuuk diketahui yaitu tentang sejarah zakat dalaam islam. Sebelumnya admin juga sudah berbagi informasi penting lainnya yangg berkaitan tentang zakat yaitu syarat wajib zakat fitrah, klik link tersebut jika anda ingin mengetahuinya.
Sejarah Zakat
Mengenai awal diwajibkan zakat ini para ulama berbeda pendapaat. Diantaranya Ibnu Khuzaimah mengatakan, "Zakat diwajibkan pada tahun sebelum hijrah". An-Nawawi mengatakan, "Zakat diwajibkan pada tahun kedua darii hijrah". Ibnul Atsir mengatakan, "Pada tahun ke sembilan hijrah". Tetapi pendapaat ini terlalu jauh, karenaa pada hadits tanya jawabnya Abu Sufyan dengaan Hiraklius Kaisar Rum, didalaam tanya jawab keduanya, Abu Sufyan sudah menyebut kata-kata: Ia menyuruh kami mengeluarkan zakat. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun ketujuh di awal islam. Imam An-Nawawi menyatakan, "Bahwasannya zakat diwajibkan pada tahun kedua hijrah sebelum diwajibkan Shaum romadhon, sebagaimana ditegaskannya pada bab As-sair minar raudhah".
Akan tetapi mengenai resminya turun kewajiban zakat yangg diiringi dengaan pedoman dan kaifiyat mengeluarkan zakat kebanyakan ulama menyatakan setelah hijrah. Dan sekali lagi, pendapaat yangg disebut terakhir ini menjadi pegangan jumhur ulama. Lihat Fathul bari, III:266 dan Misykatul mashabih ma'a syarhihi mura'ah. VI:8.

Note: Baca juga artikel penting mengenai zakat lainnya yaitu tentang pengertian zakat dan pengertian zakat fitrah.
Nah sahabat pencinta zakat, itulah sejarah tentang zakat khususnya sejarah awal diwajiibkannya zakat. Semoga artikel ini bermanfaat untuuk anda, dan semoga artikel ini dapaat memperkuat kesadaran kita untuuk berzakat karenaa Alloh SWT.

Visitor