5 Ayat Hukum ( Zakat ) dalam IslamMakalah Pengertian Hukum Zakat dalaam Islam? macam macam zakat? Hukum Zakat adalah? Zakat dalaam islam? Macam macam Zakat? Zakat penghasilan? Zakat fitrah? Zakat profesi? Zakat mal? Zakat harta? Kalkulator zakat? Zakat maal? Niat zakat? Zakat harta? Doa zakat? Niat zakat? Doa niat zakat? Doa ijab qobul zakat? Doa menerima zakat? dasar hukum ayat al quran tentang zakat? dalil al quran tentang zakat?

 

Hukum zakat 

Teman teman pencinta zakat, kali ini admin akan menjelaskan tentang dasar hukum zakat didalaam islam. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib dan zakat termasuk rukun islam melengkapi syahadat, sholat, shaum dan haji. Hal ini jelas sekali diterangkan pada ayat-ayat dan hadits berikut ini:

"Dirikanlah oleh kalian sholat dan keluarkanlah zakat dan ruku lah bersama orang-orang yangg ruku". (Q.S. Al-Baqoroh: 43)

"Dan kami jadikan mereka ketua-ketua yangg memimpin manusia dengaan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka perbuatan-perbuatan baik yangg mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat dan mereka orang-orang yangg beribadah kepada kami". (Q.S. Al-Anbiya: 73)

"Dan ia jadikan aku orang berbakti dimana saja aku berada dan ia wajibkan aku sembahyangg dan zakat selama aku hidup". (Q.S. Maryam: 31)

"Dan ia menyuruh ahlinya mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat dan ialah ia seorang yangg diridhoi tuhannya". (Q.S. Maryam: 55)

"Ambilah zakat darii sebagian harta mereka, dengaan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Alloh maha mendengar lagi maha mengetahui". (Q.S. At-Taubah: 103)

"Darii Abu Hurairah r.a. Sesungguhnya seorang arab datang kepada Nabi SAW. Lalu bertanya, "Tunjukkanlah kepadaku atas amal amal yangg jika aku mengamalkannya aku akan masuk surga," Rosululloh SAW menjawab, "Beribadahlah engkau kepada Alloh SWT jangan menyekutukan-Nya sedikitpun, engkau mendirikan sholat maktubah, engkau menunaikan zakat mafrudhoh, dan engkau laksanakan shaum ramadhan," Ia berkata, "Demi yangg jiwaku di genggaman-Nya, aku tidak akan menambah atas ini. Dan ketika orang itu pergi, Rosululloh SAW bersabda, "Siapa yangg ingin melihat seorang ahli surga, lihatlah orang ini." (H.R. Al bukhori)


"Islam didirikan diatas lima dasar: Mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Alloh dan Muhammad ialah utusan Alloh, mendirikan sholat, membayar zakat, menunaikan haji, dan berpuasa pada bulan Romadhon". (H.R. Mutafaqun Alaihi)

Berdasarkan ayat ayat dan hadits hadits diatas jelas sekali bahwa zakat itu merupakan ibadah mahdhoh yangg sejajar dengaan sholat. Artinya zakat itu ialah ibadah wajib yangg harus kita ta'ati dan tidak boleh kita meninggalkannya (zakat).

Note: Fahami lebih dalaam lagi tentang zakat dengaan membaca artikel pengertian zakat.  
Sahabat pencinta zakat, alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir artikel tentang hukum zakat, semoga bermanfaat. Dan semoga setelah membaca artikel ini anda menjadi lebih bersemangat lagi untuuk berzakat dengaan ikhlas. Aamin


Source:

Buku Petunjuk Zakatt Praktis karya: Achmad Faisaal, S.Pd
Buku Risalah Zakaat Infak dan Sedekah karya: Wawan Shofwan Shalehuddin

Visitor