Fungsi zakat

Fungsi zakat

Makalah Pengertian Fungsi zakat? Pengertian zakat? macam macam zakat?  Zakat perak? Mustahiq zakat? Zakat harta? Zakat profesi? Niat zaka...
Sejarah Zakat

Sejarah Zakat

Pengertian Zakat? Macam macam zakat? Sejarah hukum zakat ialah? zakat dalam islam? zakat penghasilan? zakat fitrah? Zakat profesi? Zakat ...

Visitor